نوروز ۱۳۹۸ مبارک باد

گشاده روی بهار ای گشاده‌روی بهار
شراب سرخ بخواه و نبید سرخ بیار

بهار آمد و سنبل برآمد از لب جوی
به بوی زلف تو ای شمسۀ بتان بهار

تو از بهار فزونی بتا به رنگ و به بوی
خود اینکه گفتم از من بسی شگفت مدار

بهار گیتی روزی دو بیش خرم نیست
بهار روی تو را خرمی بود هموار

تغزل و بهاریه از ملک‌الشعرای بهار

 

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران فرا رسیدن نوروز خجسته و آغاز سال نو را به همۀ ایرانیان، به‌خصوص اعضای گرامی و عزیز، شادباش می‌گوید و روزگاری سرشار از شادی و صحت جان و تن را برای همه آرزو دارد؛ سالی نو و پر از موفقیت برای ایران عزیز.

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، بهار ۱۳۹۸ خورشیدی