نشـست علمی ‌ـ ‌تخصصی | ۱۰۵

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند:

قرائتی تازه از کتیبۀ برج رسگت و تاریخ بنای آن 
سخنران: عمادالدین شیخ‌الحکمایی

جایگاه سربینه در کارکرد و کالبد حمام در ایران
سخنران: پریوش اکبری

زمان و مکان:
سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵ – ۱۷
تالار دکتر شیرازی، تهران، خیابان ولی‌عصر، جنوب پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹.
مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان.