فراخوان مقاله برای کنفرانس «موزه‌های شهرها به مثابه قطب‌های فرهنگی ـ گذشته، حال، آینده»؛ ایکوم کیوتو ۲۰۱۹

فراخوان مقاله برای کنفرانس «موزه‌های شهرها به مثابه قطب‌های فرهنگی ـ گذشته، حال، آینده»؛ ایکوم کیوتو ۲۰۱۹

همایش سالیانۀ کمیتۀ بین‌المللی مجموعه‌ها و فعالیت‌های موزه‌های شهرها (CAMOC)

 

کنفرانس سال ۲۰۱۹ ایکوم کیوتو، با موضوع جذابی که مورد توجه طیفی وسیع از کارشناسان و پژوهشگران است، با مشارکت نهادها و تشکل‌های گوناگون، برای یافتن راه‌های اتصال ممکن میان گذشته و آینده موزه‌های شهرها برنامه‌ریزی شده است.

برای توضیحات مشروح دربارۀ جلسات و فعالیت‌های گوناگون کنفرانس به این پرونده رجوع کنید.

تاریخ‌های مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱ مارس ۲۰۱۹ (۱۰ اسفند ۱۳۹۷)
اعلام پذیرش: ۳۱ مارس ۲۰۱۹ (۱۱ فروردین ۱۳۹۸)
اعلام اعطای کمک‌هزینه: ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ (۲۱ فروردین ۱۳۹۸)