نشـست علمی ‌ـ ‌تخصصی | ۱۰۴

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند:

کتیبه‌های فارسی در بناهای تاریخی حوزۀ قفقاز
سخنران: مرتضی رضوانفر

و جلسۀ گفتگو دربارۀ ضرورت شناسایی و بررسی، و حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ایران خارج از مرزهای ســـیاسی فعلی

زمان و مکان:
سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵ – ۱۷
تالار دکتر شیرازی، تهران، خیابان ولی‌عصر، جنوب پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹. مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان.