کنفرانس ایمنی در میراث، تمدید زمان دریافت چکیدۀ مقالات

زمان دریافت چکیدۀ مقالات برای کنفرانس «ایمنی در میراث» تا ۱۵ ژانویۀ ۲۰۱۹ (۲۵ دی ۱۳۹۷) تمدید شد. این کنفرانس در روزهای ۷ ـ ۹ مه ۲۰۱۹ (۱۷ ـ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸) در مادرید برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به وبگاه این کنفرانس در نشانی زیر رجوع کنید:
http://www.safetyinheritage.com