زمان دریافت چکیدۀ مقالات برای کنفرانس «ایمنی در میراث» تا ۱۵ ژانویۀ ۲۰۱۹ (۲۵ دی ۱۳۹۷) تمدید شد. این کنفرانس در روزهای ۷ ـ ۹ مه ۲۰۱۹ (۱۷ ـ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸) در مادرید برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به وبگاه این کنفرانس در نشانی زیر رجوع کنید:
http://www.safetyinheritage.com

Comments are closed.