برگزاری همایش بین‌المللی میراث معماری دستکند برای نسل‌ها

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سومین همایش بین‌المللی معماری دستکند را با عنوان «میراث معماری دستکند برای نسل‌ها» در هماهنگی با شعار سال ایکوموس جهانی با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی، از جمله موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، برگزار خواهد کرد.

معماری دست‌کند از جمله گونه‌های معماری است که به عنوان هنر خلاقانۀ بشر در به آشتی رسیدن با طبیعت در دو دهۀ اخیر توجه مجامع حرفه ای و علمی جهانی را به خود معطوف کرده است. تجارب دو همایش برگزار شده معماری دست کند توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ در کرمان وتهران) در عرصه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در زمینه معماری دست‌کند ایران و جهان و توجه مجامع علمی و حرفه ای جهانی به این موضوع، منجر به برقراری ارتباط علمی بین پژوهشگران این حوزه و انتشار کتابهای چکیده و مجموعه مقالات این همایشها شده است. لذا پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، همایش سوم را با عنوان “میراث معماری دست کند برای نسل ها” در پاییز ۱۳۹۷ در شهر همدان برگزار خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر به وبگاه این همایش رجوع کنید:
http://ticota.richt.ir.