مجمع عمومی سالیانۀ ایکوموس جهانی و کمیتۀ مشورتی، آرژانتین ۲۰۱۸

مجمع عمومی سالیانۀ ایکوموس جهانی و کمیتۀ مشورتی، آرژانتین ۲۰۱۸
و سمپوزیوم علمی با موضوع «پایداری: میراث فرهنگی و توسعۀ پایدار»

 

امسال با دعوت گرم کمیتۀ ملی ایکوموس آرژانتین، جلسات مجمع عمومی ایکوموس و کمیتۀ مشورتی (با کلیۀ بخش‌های مرتبط) در روزهای ۴ تا ۸ دسامبر (۱۳ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۷) شهر بوئنوس‌آیرس در آرژانتین برگزار خواهد شد. برنامۀ اولیۀ این جلسات را از این نشانی دریافت کنید. اطلاعات بیشتر دربارۀ رویدادهای مرتبط و چگونگی ثبت نام، تهیۀ هتل، و … در هفته‌های آتی در وبگاه ایکوموس جهانی اعلام خواهد شد.

کمیتۀ مشورتی ایکوموس سمپوزیومی یک روزه با موضوع «پایداری: میراث فرهنگی و توسعۀ پایدار» برگزار خواهد کرد. این سمپوزیم در ۷ دسامبر (۱۶ آذر) در لاپلاتا، در نزدیکی بوئنوس‌آیرس برگزار خواهد شد. کاربرگ ارسال پیشنهاد برای برنامۀ این سمپوزیوم را از این نشانی دریافت کنید. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) است.