بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی

بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی
۲۰۱۸ م / ۱۳۹۷ ه.ش:

سال بین‌المللی میراث برای نسل‌ها

 

توضیح شعار سال / دکتر مهدی حجت

سخنران اصلی / استاد دکتر هادی ندیمی

میزگرد چگونگی ارتباط نسل‌ها و میراث فرهنگی / با حضور
عاطفه موسوی، فاطمه توانایی، حمیدرضا منصوریان

 

زمان و مکان:
چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۶ـ۱۹، دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
خیابان امیرکبیر، بین سرچشمه و امین‌حضور، کوچۀ علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷

 

#میراث_برای_نسلها #heritage4generations #ICOMOS