کنفرانس فرهنگ: «با هم حفظ کنیم»، سووا، فیجی، ۱ ـ ۵ اکتبر ۲۰۱۸ (۹ ـ ۱۳ مهر ۱۳۹۷)

فراخوان مقاله

کنفرانس فرهنگ: «با هم حفظ کنیم»، سووا، فیجی، ۱ ـ ۵ اکتبر ۲۰۱۸ (۹ ـ ۱۳ مهر ۱۳۹۷)
مهلت ارسال چکیده: ۳ آوریل ۲۰۱۸ (۱۴ فروردین ۱۳۹۷)

کمیتۀ محتوایی کنفرانس فرهنگ ۲۰۱۸ تقاضا دارد که چکیدۀ مقالات پژوهشگران را برای تبادل دانش، گرامیداشت فرهنگ غنی اقیانوسیه، و مباحثه پیرامون موضوعات مشترک در منطقه دریافت کند. کنفرانس در تاریخ اعلام شده در فیجی سووا در فیجی برگزار خواهد شد. پیش از برگزاری کنفرانس، کارگاه «منشور اقیانوسیه» به مثابه پیش‌کنفرانس در شهر بندری میراث جهانی له‌ووکا برگزار خواهد شد که نتایج آن در یکی از انجمن‌های علمی کنفرانس به اطلاع عموم خواهد رسید. افزون بر این، نشست‌های ویژه‌ای برای میراث فرهنگی زیر آب و بازدیدهای فرهنگ‌ـ‌تاریخ نیز برگزار خواهد شد. پس از کنفرانس نیز، تورهایی برای بازدید محوطه‌هایی در فیجی در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالاتشان را در بارۀ مسائل مربوط حفاظت به میراث مشترک و چهار موضوع فرعی زیر برای شرکت در کنفرانس ارسال کنند:
۱. میراث در خطر
۲. مدیریت و مسائل اجرایی منظر فرهنگی
۳. گروه‌های اجتماعی متنوع ـ میراث ناملموس
۴. میراث به مثابه ستون توسعۀ پایدار.

برای اطلاعات بیشتر به پروندۀ پیوست و نشانی‌های زیر رجوع کنید:

http://australia.icomos.org/e-news/australia-icomos-e-mail-news-no-817/#1

http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/2018-CULTURE-Conference-Leaflet_V6.pdf

http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/Call-for-Papers-2.pdf