کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند:

 

سخنرانی اول:
مدیریت کارگاه مرمت و چالش‌های نظام فنی و اجرایی (تجربۀ یک خانۀ تاریخی در قزوین)
ـ مهندس افسانه جبرئیل‌زاده و همکاران

سخنرانی دوم:
بررسی‌های آرکئوژئوفیزیک به‌منظور مکان‌یابی ساختارهای مدفون در شهر سوختۀ سیستان و بلوچستان
ـ دکتر کورش محمدخانی

زمان و مکان:
سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ – ۱۷
تالار دکتر شیرازی
تهران، خیابان ولی‌عصر، جنوب پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹.
مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان

 

Comments are closed.