مشارکت بین‌المللی افراد و نهادها برای تضمین تداوم استقلال ایکوموس جهانی به‌مثابه یک انجمن عام فرهنگی به ثمر نشست

همان‌گونه که پیشتر گزارش داده بودیم، بنیاد گتی قرار بود مبلغی معادل هشتاد هزار یورو برای کمک به برگزاری نوزدهمین مجمع عمومی ایکوموس (که در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی در دهلی برگزار شد) به ایکوموس جهانی اهدا کند. اما این بنیاد در زمانی بسیار نزدیک به موعد برگزاری مجمع عمومی، هنگامی که اطلاع یافت که یک عضو اهل سوریه (استاد پاره‌وقت رشتۀ معماری در یک دانشگاه دولتی سوریه) در مجمع عمومی شرکت می‌کند، ایکوموس جهانی را میان دو انتخاب مخیر گذاشت: منع حضور عضو مذکور از کشور سوریه، عودت کمک مالی. ایکوموس جهانی راه دوم را انتخاب کرد و برای تأمین هزینۀ برگزاری مجمع در فراخوانی از همۀ علاقمندان در سرتاسر جهان خواست که به صورت داوطلبانه مبلغی، هرچند اندک، کمک کنند. خوشبختانه میزان کمک‌های داوطلبانه به ایکوموس جهانی بسیار چشمگیر و بیرون از حد انتظار بود چندانکه از مرز صدهزار یورو هم گذشت. ایکوموس جهانی بخش اضافی کمک‌های دریافت‌شده را در صندوقی نگهداری خواهد کرد تا در موارد مشابه بتواند استقلال خود را حفظ کند.

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران ضمن تقدیر از این تصمیم ایکوموس جهانی در همراهی با فراخوان مذکور، مبلغی به ایکوموس جهانی اهدا کرد. اخیراً تقدیرنامه‌ای با امضای توشی‌یوکی کونو، رئیس ایکوموس جهانی، به‌پاس همراهی کیمتۀ ملی ایکوموس ایران دریافت شده که تصویر آن پیوست خبر است.

 

خبر مرتبط:
بنیاد گتی کمک مالی خود به ایکوموس جهانی را به علت حضور یک عضو اهل سوریه پس گرفت: طلب یاری برای تداوم استقلال ایکوموس به‌مثابه انجمن عام فرهنگی غیرسیاسی