کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند:

 

سخنرانی اول:
دارالاربعۀ بم:
نگاهی به منظر فرهنگی گستردۀ میراث جهانی بم
ـ لیلا فاضل

سخنرانی دوم:
قنات قصبۀ گناباد:
مدیریت آن و چالش‌های پیش رو
ـ محمدرضا محمودی

 

زمان و مکان:
سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ – ۱۷
تالار دکتر شیرازی
تهران، خیابان ولی‌عصر، جنوب پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹.
مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان

 

Comments are closed.