کمیتۀ بین‌المللی علمی چوب ایکوموس (IIWC) با خرسندی اعلام می‌کند که در جلسه‌ای در نوزدهمین مجمع عمومی شورای بین‌المللی یادمان‌ها و محوطه‌ها (ICOMOS) که در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ در دهلی برگزار شد، «اصول حفاظت میراث ساخته‌شدۀ چوبی» به تصویب رسید. این اصول جدید جانشین سند قبلی مربوط به سال ۱۹۹۹ می‌شود.

متن کامل رای ایکوموس چنین است.
نوزدهمین مجمع عمومی ایکوموس:
این مجمع با توجه به لزوم به‌روز کردن «اصول حفاظت ساختمان‌های تاریخی چوبی» که در دوازدهمین مجمع عمومی در مکزیک به تاریخ اکتبر ۱۹۹۹ به تصویب ایکوموس رسیده‌بود، و با تأیید روند به‌روز رسانی که در گوادالاخارا مکزیک (۲۰۱۲) آغاز شد، و در هیمه‌جی ژاپن (۲۰۱۳) و فالون سوئد (۲۰۱۶) ادامه یافت، و با تأیید پیشنهادی که برای پشتیبانی پذیرش «اصول حفاظت میراث ساخته‌شدۀ چوبی» در جلسه هیئت مدیرۀ ایکوموس در مارس ۲۰۱۷ مطرح شد و همچنین در پی پیشنهاد کمیتۀ مشورتی در یازدهم دسامبر ۲۰۱۷؛ «اصول حفاظت میراث ساخته‌شدۀ چوبی» را تصویب می‌کند. این اصول جدید جانشین سند قبلی مربوط به سال ۱۹۹۹ می‌شود. 

برای دریافت نسخۀ انگلیسی سند به این نشانی رجوع کنید.

Comments are closed.