نشست علمی ‌ـ ‌تخصصی | ۹۱

نشست علمی ‌ـ ‌تخصصی | ۹۱

 

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند:

 

سخنرانی اول:
کارگران ساختمانی
در گل‌نبشته‌های تخت جمشید
ـ دکتر عبدالمجید ارفعی

سخنرانی دوم:
بعد از زلزله: تهدیدها، تنگناها، و فرصت‌ها
(زلزلۀ آبان ۱۳۹۶غرب کشور)
ـ ناصر نوروززاده چگینی

زمان و مکان:
سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ – ۱۷
تالار دکتر شیرازی
تهران، خیابان ولی‌عصر، جنوب پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹.
مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان