ایکوموس ایران در فضای مجازی

مدتی است که گزارش‌هایی مبنی بر وجود صفحاتی در فضای مجازی با نام و نشان مؤسسه یا ایکوموس بین‌الملل دریافت می‌شود. باری دیگر تأکید می‌کنیم که مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران افزون بر وبگاه آن (به نشانی iranicomos.org) تنها از طرقی که مرتباً در زیر پیام‌ها یادآور می‌شود، اخبار و آرای خود را منتشر می‌کند. نشانی این صفحات در اینستاگرام و گوگل‌پلاس و کانال تلگرام در صفحۀ اول وبگاه مؤسسه آمده است. سایر صفحات و کانال‌ها و گروه‌های به اسم موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با این مؤسسه ارتباطی ندارند و طبعاً نظرات صاحبانشان را منعکس می‌کنند. همچنین به اطلاع می‌رساند که ایکوموس بین‌الملل هیچ انتشاراتی، اعم از مجازی و غیرمجازی، به زبان فارسی ندارد.

 

ایکوموس ایران در فضای مجازی:

https://telegram.me/iranicomosorg
Iranicomos.org
info@iranicomos.org
https://www.instagram.com/iranicomosorg/
https://plus.google.com/u/0/117367291634562588635/posts