شادروان دکتر مسعود آذرنوش در پنجم فروردین ۱۳۲۴ در کرمانشاه متولد شد. کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ باستان‌شناسی از دانشگاه تهران دریافت کرد و سپس با استخدام در مرکز باستان‌شناسی ایران در محوطه‌های مختلفی چون سنگ‌شیر همدان، بنای تاریخی کنگاور، و حاجی‌آباد فارس به کاوش پرداخت. او سپس برای ادامۀ تحصیل به آمریکا رفت و در سال ۱۳۶۶ دکتری خود را از دانشگاه کالیفرنیا در لس‌انجلس اخذ نمود. پایان‌نامۀ ایشان حاصل کاوش‌های وی در حاجی‌آباد دارابگرد فارس بود که با عنوان «خانۀ اربابی دورۀ ساسانی در حاجی‌آباد فارس» به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است. ایشان ضمن تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد در رشتۀ باستان‌شناسی از سال ۱۳۸۰ به مدت چهار سال رئیس پژوهشکدۀ باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور بود و همزمان در این سال‌ها تا زمان درگذشتشان، به روز ۷ آذر ماه ۱۳۸۷، به کاوش و مطالعات باستان‌شناسی در محوطۀ قلعه یزدگرد و تپۀ هگمتانه پرداخت.
مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران سالگرد درگذشت زنده‌یاد دکتر مسعود آذرنوش را که از اعضای پیوستۀ ایکوموس ایران بودند، به کلیۀ اعضای ایکوموس و جامعۀ علمی و فرهنگی ایران، به‌خصوص به جامعۀ باستان‌شناسی تسلیت میگوید و شادی روح آن عزیز را از خداوند منان خواستار است.

Comments are closed.