استاد جواد شفایی (۱۳۲۱ ـ ۱۳۹۶)ه

با نهایت تأسف مطلع شدیم که استاد جواد شفایی، هنرمند و استاد به‌نام رشتۀ گره‌چینی، در روزهای گذشته به پیشگاه حق شتافته است. استاد شفایی در کاشان متولد شده و همانجا نزد خانوادۀ اهل هنر خود آموزش دیده بودند. ایشان در سال‌های خدمت در سازمان میراث فرهنگی در حفاظت و مرمت آثار بسیاری، از جمله در مرمت شمس‌العماره، نقش داشتند و نشان درجۀ یک هنری دریافت کرده بودند. از ایشان کتاب هنر گره‌سازی در معماری و درودگری (دو جلد) به یادگار مانده که به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۸۰ به چاپ رسیده است.

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران این ضایعه را به دوستداران میراث فرهنگی کشور و خانوادۀ آن استاد فقید تسلیت می‌گوید. روانش شاد باد.

Comments are closed.