استاد اصغر کاشی‌تراش اصفهانی (۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۶)

مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران درگذشت استاد اصغر کاشی‌تراش اصفهانی را به دوستداران میراث فرهنگی ایران و مخصوصاً به خانوادۀ محترم ایشان، تسلیت عرض می‌کند. ایشان که از حاملان سنت کاشی‌کاری ایران و از کارگزاران موثر در حفاظت از برخی آثار مهم تاریخی کشور در، در ساخت برخی بناهای شاخص دورۀ معاصر نیز نقش مهمی داشتند. امیدواریم که شیوۀ اندیشه و عمل استاد به دست شاگردان وی تداوم یابد.
زنده‌یاد استاد اصغر کاشی‌تراش اصفهانی نزد پدر خود، مرحوم استاد حسین کاشی‌تراش اصفهانی، هنرآموزی کرد که خود از استادان به‌نام این رشته به‌شمار می‌رفت. جد استاد، استاد عبدالرحیم، نیز از استادکاران به‌نام معماری و کاشی‌کاری اصفهان بودند.
از جملۀ آثار متعدد استاد اصغر کاشی‌تراش اصفهانی می‌توان به کاشی‌کاری معرق سردر بانک ملی سبزه‌میدان تهران (۱۳۲۶)، کاشی‌کاری معرق مسجد امام تهران (۱۳۲۷)، حفاظت و مرمت بقعۀ شیخ صفی اردبیلی زیر نظر مرحوم پدر و کاشی‌کاری معرق و معقلی مساجد متعددی در تهران همچون مسجد سجاد، مسجد آیت‌الله کاشانی، مسجد انصار، صحن حضرت سیدالکریم، سردر بانک ملی شهرری، مسجد هاشمی، مسجد فخرالدوله، مسجد بزازها، و نیز مسجد جامع بزرگ قزوین (۱۳۲۸ ـ ۱۳۳۵)، مرمت و بازسازی کاشی‌کاری هفت‌رنگ کاخ گلستان و کاشی‌کاری سفارت ایران در واشنگتن، کاشی‌کاری و گره‌چینی دانشسرای عالی و سردر وزارت امور خارجه (۱۳۳۷ ـ ۱۳۴۲)، همکاری در حفاظت امام‌زاده زید تهران، امام‌زاده حسین کاشان، و سردر باغ ملی (۱۳۴۴ ـ ۱۳۴۸)، امور کاشی‌کاری نما و داخل تئاتر شهر تهران (۱۳۴۹ ـ ۱۳۵۲)، کاشی‌کاری معرق حسینیۀ آقا در یزد (۱۳۵۲ ـ ۱۳۵۵) اشاره کرد. روانش شاد و یادش گرامی باد.

Comments are closed.