کتاب تازۀ استاد عبدالله قوچانی با عنوان احادیث کاشی‌های زرین‌فام حرم امام رضا (ع) به همت سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در مشهد منتشر شد. از دیگر کتاب‌های استاد قوچانی، که از متخصصان کتیبه‌های فارسی و عربی در آثار منقول و غیرمنقول موزه‌ها و کشفیات باستان‌شناختی هستند، می‌توان به ترجمۀ شعارهای سکه‌های دورۀ اسلامی: پیام‌های ارشادی، دعوتی، و تبلیغی بر سکه‌های دورۀ اسلامی، مقدمه‌ای بر هنر کاشیگری ایران، اشعار فارسی کاشی‌های تخت سلیمان، گنجینۀ سکه‌های نیشابور مکشوفه در شهر ری، و گنبد سلطانیه به استناد کتیبه‌ها اشاره کرد.

برای نویسندۀ دانشمند این کتاب نفیس، استاد عبدالله قوچانی، از اعضای پیوستۀ موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران و از چهره‌های باسابقۀ کشور در حوزۀ تاریخ و فرهنگ دوران اسلامی، موفقیت بیش از پیش آرزو می‌کنیم.

 

Comments are closed.