نشست علمی‌ ـ تخصصی | ۸۹

 

نشست علمی‌ ـ تخصصی | ۸۹

 

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند:
نشست دوم تکیه دولت

 

سخنرانی اول:
سیزده روز واکاوی در تکیه دولت
ـ دکتر اسکندر مختاری

 

سخنرانی دوم:
جستاری بر تکیه دولت: نخستین تماشاخانۀ ایران (از افسانه‌ها تا حقیقت)
ـ رضا کوچک‌زاده

 

زمان و مکان
سه‌شنبه ۲ آبان، ساعت ۱۵ – ۱۷
تالار دکتر شیرازی تهران خیابان ولی‌عصر، جنوب پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، مرکز هنرپژوهی نقش‌جهان