به یاد استاد حسین لرزاده

استاد لرزاده در منزل، مأخذ: صفحۀ استاد لرزاده در وبگاه فرهنگستان هنر، عکاس: مهناز رئیس‌زاده

 

یاد استاد حسین لرزاده (۱۲۸۵ – ۱۳۸۳) را در سیزدهمین سالگرد وفاتشان، ۲۴ شهریور ۱۳۸۳، گرامی می‌داریم.

 

ترسیم استاد لرزاده از طرحشان برای آرامگاه فردوسی.
توضیح پایین عکس به خط استاد: هو الباقی. بنای آرامگاه فردوسی قبلا بوسیله گُدار فرانسوی به سبک اهرام مصر ساخته شد. پس از بازدید اولیای امور انجمن آثار ملی مناسب ندیدند قبر شاعر بزرگ ایرانی بسبک قبور فراعنه مصر باشد. شکل شماره ١ [بالا، سمت راست]. در نتیجه از طرف انجمن پس از پایان تعمیرات مجلس شورای ملی از طریق مباشرت مجلس حسین لرزاده مامور تهیه نقشه و تجدید بنا به شکل شماره ٢ [تصویر حاضر] گردید. تاریخ اتمام آرامگاه: بشمسی شد اتمام آرامگه/ هزار و سه صد از پِیٓش سیزده (١٣١٣). در سالهای قبل از انقلاب زیر ایوانهای پر خالی شده و به صورت موزه در آمد. حسین لرزاده.
آرامگاه فردوسی در روز افتتاح (۱۳۱۳) اثر استاد حسین لرزاده. نفر جلو سمت چپ استاد لرزاده هستند.