سمپوزیوم میراث زنده در سن‌آنتونیو

سمپوزیوم میراث زنده

۶ ـ ۸ سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۵ ـ ۱۷ شهریور ۱۳۹۶) در سن‌آنتونیو، تگزاس، ایالات متحدۀ آمریکا

 

سمپوزیوم میراث زنده رویدادی رسمی در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ در فستیوال میراث جهانی سن‌آنتونیو است که با مدیریت دفتر حفاظت تاریخی سن‌آنتونیو برگزار می‌شود.

آیا در مدیریت میراث شهری و توسعۀ شهری دشواری می‌یابید؟ چگونه حفاظت می‌تواند قلب توسعۀ پایدار شهری باشد؟ مهم‌ترین ابزارها و فلسفه‌های بین‌المللی که می‌تواند شهرها را در مدیریت میراث زنده و توسعۀ پایدار آگاهی ببخشید، کدامند؟
این پرسش‌های مهم درونمایه‌های اصلی سمپوزیوم میراث زنده را تشکیل می‌دهد. متخصصان میراث از سراسر جهان در این سمپوزیوم به سه موضوع خواهند پرداخت: تدابیر مسئولانه و دقیق برای آثار واجد اعتبار فرهنگی، ارزیابی تأثیر اجتماعی، شیوۀ مناسب بهره‌مند شدن از میراث زنده برای نفع اقتصادی.

برای اطلاعات بیشتر به وبگاه سمپوزیوم رجوع کنید.