کمیتۀ علمی بین‌المللی حفاظت از شیشۀ رنگی (ویترای): فراخوان عضویت

موسسۀ ایکوموس و کمیتۀ بین‌المللی کورپوس ویتراروم۱ در سال ۱۹۸۴ کمیتۀ علمی بین‌المللی حفاظت از شیشۀ رنگی (ویترای) را تأسیس کردند که در سال ۲۰۰۹ به کمیتۀ علمی ترکیبی تبدیل شد. هدف این کمیته ارتقای دانش و نگهداری از پنجره‌های دارای ویترای، هماهنگ با اهداف ایکوموس و کورپوس ویتراروم است. متخصصان شناخته‌شدۀ جهانی در این حوزه‌ از جمله مورخان هنر، دانشمندان، معماران، و مرمت‌گران اعضای آن را تشکیل می‌دهند.

این کمیته فعالیت‌هایی گوناگونی انجام می‌دهد:
ـ تهیۀ دستورالعمل و مدارک اطلاعاتی برای عموم
ـ برگزاری کارگاه و همایش علمی
ـ برگزاری سمینار، سفر مطالعاتی، و بازدید
ـ کمک به انجام پژوهش با موضوع حفاظت و مرمت

برنامۀ آتی که با همکاری انجمن فناوری شیشه۲ در تاریخ ۴ و ۵ سپتامبر (۱۳ و ۱۴ شهریور) سال جاری در کمبریج انگلستان برگزار خواهد شد، گردهمایی حفاظت و فناوری ویترای‌های تاریخی با عنوان «شیشۀ منقوش: هنر در سطح، آفرینش، بازشناسی، و حفاظت» است و در آن از حضور متخصصان حفاظت شیشۀ منقوش استقبال می‌شود.

برنامۀ گرد‌همایی را از اینجا دریافت کنید.

این کمیته آمادۀ پذیرش اعضای جدید است. برای معرفی اعضای متخصص یا پیوسته لطفاً دستورالعمل مشخص‌شده در این قسمت را دنبال کنید.

با احترام
ایزابل پلو-فروسار۳
رییس کمیته

۱٫ International Committee of the Corpus Vitrearum
۲٫ Society of Glass Technology
۳٫ Isabelle Pallot-Frossard