دکتر رضا داوری در موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، عکاس: مهندس طاهره بنیسی

 

دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف، استاد دانشگاه تهران، رئیس فرهنگستان علوم، و چهرۀ ماندگار کشور به عنوان عضو افتخاری موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران معرفی شدند.
عضویت افتخاری ایشان، که به عنوان فیلسوف فرهنگ شناخته می‌شوند و صاحب تألیفات ارزشمند و فراوانی در حوزۀ فلسفه و تاریخ فلسفه و فرهنگ هستند، در مجمع عمومی موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران به اتفاق آرا به تصویب رسید. دکتر مهدی حجت در هنگام طرح این پیشنهاد، ضمن برشمردن بخشی از کارنامۀ علمی و فرهنگی ایشان، یادآوری کردند که در این باره با آقای دکتر داوری مذاکره شده و ایشان به سبب لطف و توجهی که به این حوزه دارند، موافقتشان را ابراز داشته‌اند.
موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران این خبر را به اعضای موسسه و نیز به همۀ دوستداران فرهنگ ایرانی تبریک و تهنیت می‌گوید و امیدوار است که عضویت ایشان، که از چهره‌های برجستۀ دانشگاهی و از مفاخر این سرزمین‌ هستند، موجبات فهم وحدت میراث اندیشه و میراث مادی این فرهنگ غنی را بیش از پیش فراهم کند.

Comments are closed.