جلسۀ مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق‌العادۀ موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت در تالار دکتر شیرازی در مرکز هنرپژوهی نقش جهان تشکیل شد. در این جلسه معاون موسسه، ناصر نوروززاده چگینی، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های موسسه در سال ۱۳۹۵ ارائه کرد و سپس سایر موارد مطرح و دربارۀ آنها تصمیم‌گیری شد.
از جمله دکتر مهدی حجت به نمایندگی از هیئت رئیسه، پیشنهاد عضویت افتخاری دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم کشور، را در موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران مطرح کردند که به اتفاق آرا تصویب شد.

 

 

Comments are closed.