کمیتۀ بین‌المللی علمی مکان‌های دینی و آیینی (PREEICO) بر اساس تصمیم اخذ شده در کمیتۀ مشورتی و هیئت رئیسۀ ایکوموس در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ (۱۷ مارس ۲۰۱۷)، با تصویب آیین‌نامه و انتخاب اعضای آن رسماً تشکیل شد. این کمیتۀ علمی برای پژوهش، و ایجاد زمینه‌های توجه تخصصی به بناها و محوطه‌های ادیان و آیین‌ها، اعم از مکان‌های ادیان جهانی و سنت‌ها و باورهای محلی، میراث دینی و مکان‌های مقدس که شامل شأن و اهمیت ناملموس آنها نیز می‌شود، تشکیل شده است. نخستین جلسۀ این کمیته در دفتر مرکزی ایکوموس در پاریس در روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ (۱۶ و ۱۷ مارس ۲۰۱۷) تشکیل شد. هدف از این جلسه تأسیس و آغاز فعالیت کمیته و تهیۀ برنامۀ اجرایی آن بود. برنامۀ اجرایی چگونگی عضویت در سطح عضو متخصص (expert) و پیوسته (associate) را تعیین کرده است. تنظیم تقویمی برای امور کمیته، و رویدادها و نشست‌های علمی نیز از جملۀ دستاوردهای این جلسه بود.

کمیتۀ بین‌المللی علمی مکان‌های دینی و آیینی به کار دشواری که نیازمند همکاری سایر کمیته‌های ایکوموس است، واقف است و مشتاقانه در انتظار همکاری آنها در آینده است. این کمیته به زودی با سایر کمیته‌ها برای افزایش اعضا و گرفتن کمک‌های تخصصی در این موضوع دشوار ارتباط برقرار خواهد کرد.

پذیرش عضو در سطح متخصص و پیوسته بر اساس معیارهای انتخاب اعضا و آیین‌نامه و متناسب با تنوع موجود در سطح مناطق، فرهنگ‌ها، دین‌ها و باورها، رشته‌ها، جنسیت‌ها، و سنین گوناگون خواهد بود.

اعلام دعوت به عضویت به زودی منتشر خواهد شد.

 

اسامی مسئولان این کمیته به شرح زیر است:

Hae-Un Rii, Korea, President,
Henrik Lindblad, Sweden,  Vice President,
John Hurd, UK, Vice President,
Britta Rudolff, Bahrain/Germany, Secretary,
Vita de Waal, UK, Treasurer.

 

 

 

Comments are closed.