متن‌های خارجی درباره مرمت بناهای تاریخی ترجمه می‌شود

دکتر حسن زرگر ـ رییس کمیته ایکوموس ایران ـ با اعلام این خبر به خبرنگار بخش میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: با نبود چنین متونی خلاء جدی در این امر حس شد و در نتیجه تصمیم به ترجمه متون مرمتی به زبان بیگانه گرفتیم. زیرا از این نظر کشورمان دارای متون غنی نبوده، هرچند کارشناسان مرمت بسیاری وجود دارند؛ اما استفاده از تجربیات دیگر کشورها ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: اکثر کتابها به زبان انگلیسی و فرانسه بوده و تاکنون دو کتاب درباره زلزله ترجمه شده و در اختیار اعضای ایکوموس و برخی کارشناسان سازمان قرار گرفته است.

زرگر با اشاره به ضربتی بودن ترجمه دو کتاب قبلی گفت: زلزله بم باعث شد تا یکی از این متن‌ها پیرامون بحث آسیب‌شناسی بناهای تاریخی در زلزله و کتابی با عنوان ”در میان دو زلزله” به سرعت ترجمه شود. درواقع بیشتر متون بخش‌های این چنینی و تاریخ مرمت بناها در دنیا که دستورالعملی و نحوه ارزیابی و دستورالعملی دارند، ترجمه می‌شوند. هم اکنون نیز ترجمه کتاب مرمت بناهای گلی را در دست داریم.

وی در پایان گفت: در صدد تامین بودجه این کار و همچنین نظارت علمی و اداری کار به طور دقیق هستیم و البته اگر سازمان یا انتشاراتی قصد چاپ آن را به‌طور کثیر داشته باشد، موافق هستیم.

خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس: فرهنگ و ادب – میراث فرهنگی