فراخوان مقاله برای نشست سالیانۀ کمیتۀ علمی بین‌المللی مدیریت میراث باستان‌شناختی ایکوموس در سال ۲۰۱۷

نشست سالیانۀ کمیتۀ علمی بین‌المللی مدیریت میراث باستان‌شناختی ایکوموس (ICAHM) در سال جاری در شهر دارالسلام، تانزانیا، در روزهای ۲ تا ۵ اکتبر ۲۰۱۷ (۱۰ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۶) برگزار خواهد شد. تم نشست سال ۲۰۱۷ «جنوب صحرای آفریقا و مسیرهای بین‌المللی تجارت» است. نشست بر این موضوع‌ها تأکید خواهد داشت: مسیرهای داد و ستد جنوب صحرای آفریقا با سایر نقاط جهان، قابلیت‌های پنهان آفریقا، محافظت و بهره‌مندی پایدار از محوطه‌های پالئوانتروپولژیک، فناوری‌های رقومی در محوطه‌های میراث باستان‌شناختی و میراث جهانی به‌مثابه منابعی برای توسعۀ پایدار. برای اطلاعات بیشتر متن پیوست و وبگاه نشست را ببینید.

Call for Papers