نشست سالیانۀ کمیتۀ علمی بین‌المللی مدیریت میراث باستان‌شناختی ایکوموس (ICAHM) در سال جاری در شهر دارالسلام، تانزانیا، در روزهای ۲ تا ۵ اکتبر ۲۰۱۷ (۱۰ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۶) برگزار خواهد شد. تم نشست سال ۲۰۱۷ «جنوب صحرای آفریقا و مسیرهای بین‌المللی تجارت» است. نشست بر این موضوع‌ها تأکید خواهد داشت: مسیرهای داد و ستد جنوب صحرای آفریقا با سایر نقاط جهان، قابلیت‌های پنهان آفریقا، محافظت و بهره‌مندی پایدار از محوطه‌های پالئوانتروپولژیک، فناوری‌های رقومی در محوطه‌های میراث باستان‌شناختی و میراث جهانی به‌مثابه منابعی برای توسعۀ پایدار. برای اطلاعات بیشتر متن پیوست و وبگاه نشست را ببینید.

Call for Papers

Comments are closed.