طرح تهیه منشور مرمت بناها و محوطه‌های تاریخی بررسی می‌شود

طرح تهیه منشور مرمت بناها و محوطه‌های تاریخی مبنی بر وجود قوانین و مقررات خاص مرمتی این آثار و تزیینات وابسته به معماری، توسط کمیته ملی ایکوموس ایران و با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور در حال بررسی است.

اکبر زرگر ـ رییس کمیته یادشده ـ با اعلام این خبر به خبرنگار بخش میراث فرهنگی ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) گفت: این منشور در برخی کشورهای دنیا از سابقه طولانی برخوردار است که خاص هر کشور و جدا از مصوبات بین‌المللی است. اما قرار است در مقیاس ملی نسخه دیگری از آنها تهیه شود که پس از انجام کارهای پژوهشی، متناسب با شرایط فرهنگی و شرایط آثاری که در کشور است، تغییر داده می‌شود.

وی این کار را آیین‌نامه نوشتن برای منشور اصلی خواند و گفت: شاید برای انجام این کار کمی دیر باشد؛ زیرا تدوین، تهیه و تصویب و پس از آن صورت قانونی منشور و اینکه ملاک عمل برای همه کارشناسان مرمت باشد، خود به زمان احتیاج دارد.

زرگر اضافه کرد: هم‌اکنون مشغول مذاکره با سازمان میراث فرهنگی کشور هستیم؛ تا با کمک این سازمان مقدمات کار را انجام دهیم و در صورت توافق، این کار توسط کمیته ایکوموس و با هزینه سازمان انجام شود.

وی یکی از وجوه طرح منشور را اجرای آن در کشور برشمرد و افزود: این موضوع حتما مورد نظر قرار می‌گیرد و اینکه چطور تهیه شده و کجا تصویب شود؛ که اعتبار قانونی یافته و بتواند مورد اجرا باشد. البته این طرح با وجود ادغام دو سازمان میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی، همچنان باقی است.

منشور آتن و ونیز دو منشور مرمتی با سابقه طولانی در جهان هستند که توسط مؤسسه‌های وابسته به یونسکو و مجامع وابسته به آنها تدوین شده‌اند.

خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس: فرهنگ و ادب – میراث فرهنگی