به مناسبت هشتاد و ششمین سال تصویب قانون عتیقات و پانزدهمین سال تأسیس ایکوموس ایران

ICOMOS-LOGO

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می کند


به مناسبت هشتاد و ششمین سال تصویب قانون عتیقات

و پانزدهمین سال تأسیس ایکوموس ایران

 
 
 

سخنرانی اول با موضوع:

شرحی بر قانون عتیقات ۱۳۰۹

سخنران: آقای دکتر مهدی حجت

 

سخنرانی دوم با موضوع:

آشنایی با ایکوموس جهانی

سخنران: خانم مهندس نگین ملکی

 
 
 

سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵

از ساعت ۱۵ الی ۱۷

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع غربی پارک ساعی،

شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان