سخنرانی با موضوع: مدیریت منابع آب در ناحیه پاسارگاد و تخت جمشید

کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار میکند

سخنرانی با موضوع:

مدیریت منابع آب در ناحیه پاسارگاد و تخت جمشید

(بررسی فعالیتهای آبرسانی و سدسازی دوره هخامنشی بر اساس شواهد باستانشناختی)

سخنران

آقای دکتر علی اسدی

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴

ساعت ۱۵ الی ۱۸

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان