گردهمایی دوستانه اعضای موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

گردهمایی دوستانه اعضای موسسه فرهنگی ایکوموس ایران برای تبادل نظر و آشنایی بیشتر با یکدیگر در محل دفتر موسسه.

جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

ساعت ۱۵

تهران – خیابان امیرکبیر نرسیده به چهار راه سرچشمه

کوچه علیرضا جاویدی – شماره ۱۰۷