فراخوان شرکت در رقابت جایزه میراث آسیا و اقیانوسیه یونسکو برای حفظ میراث فرهنگی ۲۰۱۵

فراخوان شرکت در رقابت جایزه میراث آسیا و اقیانوسیه یونسکو برای حفظ میراث فرهنگی

لغایت ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ (۳۱ مارس ۲۰۱۵)

برای مشاهده وبسایت رقابت جایزه میراث آسیا و اقیانویسه اینجا را کلیک کنید