سخنرانی با موضوعات: خلاصه ای از گزارش مجمع عمومی ایکوموس بین الملل- کاربرد ابزار و علوم ژئوماتیک – معرفی سامانه پهپاد فتوگرامتری

کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار میکند

سخنرانی اول با موضوع:

خلاصه ای از گزارش مجمع عمومی ایکوموس بین الملل

سخنران

خانم دکتر مهناز اشرفی

سخنرانی دوم با موضوع:

کاربرد ابزار و علوم ژئوماتیک در ثبت، مستندسازی و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی

سخنران

خانم مهندس آرزو فیض اله بیگی

سخنرانی سوم با موضوع:

معرفی سامانه پهپاد فتوگرامتری

(نقشه برداری به کمک هواپیمای بدون سرنشین)

سخنران

آقای دکتر علی ابذل

دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳

ساعت ۱۵ الی ۱۸

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان