ارائه فیلم سخنرانی های ماهانه ایکوموس ایران بر روی دی وی دی


دبیرخانه ایکوموس ایران به اطلاع می رساند که به همت آقایان سعید محمود کلایه و مهدی جمشیدی و پیگیری آقای احمد کبیری، فیلم ۲۱ جلسه (به شرح جدول زیر) از سخنرانی های ماهانه ایکوموس ایران بر روی DVD قابل ارائه گردیده است.
ضمن تشکر از این عزیزان به اطلاع می رساند که جهت تهیه فیلم سخنرانی ها می توانید با دبیرخانه ایکوموس ایران تماس بگیرید.

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۳۳۴۴۰۰۵۴ از شنبه تا چهار شنبه در ساعات اداری.

ردیف روز ماه سال مناسبت سخنران موضوع سخنرانی تعداد CD مدت
۱ ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ بزرگداشت روز جهانی بنا‌ها و محوطه‌ها دکتر مهدی حجت میراث فرهنگی علم ۱ ۱:۵۳
مهندس مجابی بیانیه روز جهانی ایکوموس
دکتر شهریار عدل نگاهی بر باستان شناسی علمی ایران
۲ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ دانشگاه تهران دکتر شهریار عدل مسجد نه گنبد بلخ – افغانستان- بنایی از دروران کوشانی / ساسانی ۱
۳ ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ نویافته‌های معماری دوره اسلامی – دومین سالگرد درگذشت
دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی
دکتر مهدی حجت خیر مقدم و یادی از  دکتر شیرازی ۱ ۱:۳۲
دکتر عبدالله جبل عاملی نامه از اوژن گالدیری به یاد دکتر شیرازی
ناصر نوروز زاده چگینی یادی از استاد شیرازی
لاله روح انگیز یافته های باستان شناسی ربع رشیدی
محمد حسن خادم زاده پژوهش پیرامون بازشناسی مجموعه حکومتی قطب الدین در یزد
مهندس هادی جهان آبادیان وقایع نگاری زیارت خواجه عبدالله انصاری- هرات – افغانستان ۱ ۱:۳۰
فاطمه صابر مروت جو سماع هنر در مزار مولانا شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی
مهندس رضا شیرازیان تاریخ گذاری منار مسجد سرخ ساوه
۴ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ سخنرانی مهندس محمد رضا حائری خانه در فرهنگ و طبیعت ایران ۱ ۱:۳۰
۵ ۳۰ آذر ۱۳۸۸ سخنرانی دکتر مهوش عالمی باغ های شیراز ۱ ۰:۵۲
۶ ۲۸ دی ۱۳۸۸ سخنرانی مهندس رضا شیرازیان تحولات شهری معاصر در هگمتانه ۱ ۱:۳۹
دکتر محمد رحیم صراف هگمتانه قدیمی ترین شهر با طراحی هندسی در ایران
۷ ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ سخنرانی مهندس کتولی و خانم مهندس نظیف کار الگویابی و توانمند سازی مرکز محلات بافت تاریخی گرگان ۱ ۱:۳۲
۸ ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ سخنرانی دکتر فرهاد تهرانی کاربندی ویژه ۱ ۱:۳۱
۹ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی “سال میراث کشاورزی” مهندس مجابی قرائت بیانیه ایکوموس ۱ ۱:۲۶
محمد میر شکرایی نوروز
دکتر کتایون مزداپور استوره های نوروز
۱۰ ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ نویافته‌های معماری دوره اسلامی – سومین سالگرد درگذشت
دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی
مهندس رایتی مقدم نویافته های معماری اسلامی قلعه دختر کرمان ۱ ۱:۲۰
بهرخ برومندی بررسی فضاهای حفره مانند در معماری بومی و معماری ایران
دکتر حمیده چوبک مسجد جامع جیرفت ۱ ۱:۲۶
هادی جهان آبادیان کوشک نمکدان – گازرگاه – افغانستان
حسین جعفری یادی از استاد شیرازی
دکتر هایده لاله و علی شجاعی اصفهانی و … شهر سازی کرمان در عصر قراخطائیان – گنبد سبز
۱۱ ۲۶ مهر ۱۳۸۹ سخنرانی و نمایش فیلم با موضوع میراث کشاورزی محمد میر شکرایی آیین های کشاورزی  (خون، خاک، برکت) ۱ ۱:۰۳
ناصر نوروز زاده چگینی منابع تحقیق میراث کشاورزی
۱۲ ۲۴ مهر ۱۳۹۰ سخنرانی دکتر فرزین فردانش منظر شهری تاریخی: مروری بر اسناد بین المللی اخیر – از یادداشت وین تا توصیه های امروز ۱ ۱:۱۷
۱۳ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ سخنرانی مهدی رهبر نتایج کاوشهای باستان شناسی در آتشکده بندیان درگز ۱ ۱:۳۰
علیرضا حجازی تجدید حیات هامون: ررسی چالش های هیدروپلیتیکی(سیاست آب) ایران با افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ میلادی
۱۴ ۳۰ آذر ۱۳۹۰ سخنرانی دکتر تهرانی دغدغه های تاریخی – اجتماعی آب در چشم انداز ایران ۱ ۱:۵۱
دکتر ناصر کرمی کاربندی ویژه در تیمچه های بازار  تبریز
۱۵ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه ها – چهلمین سالگرد تصویب کنوانسیون میراث جهانی مهندس عادل فرهنگی کنوانسیون ۱۹۷۲ ۱ ۱:۲۹
ابراهیم حیدری کلیسای زور زور
۱۶ ۲۸ تیر ۱۳۹۱ سخنرانی دکتر کامیار عبدی از کیش تا بغداد ۵۰۰۰ هزار سال سیاست و فرهنگ
۱۷ ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ نویافته‌های معماری دوره اسلامی – پنجمین سالگرد درگذشت
دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی
مهندس فرهاد نظری مرمت تاریخانه دامغان ۱ ۱:۳۵
آتوسا مهر تاش بناهای دوره اسلامی ایران تا سال ۱۲۱۸
مهندس ملک لو تهیه طرح حفاظت و مرمت ایوان غربی تخت سلیمان
۱۸ ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ سخنرانی ساسان نوروزی سدسازی و میراث فرهنگی ۱ ۱:۲۸
۱۹ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ سخنرانی مهندس فرانک بحرالعلومی کاربرد سالیابی و مطالعات آزمایشگاهی در شناخت محوطه ها و بناهای تاریخی ۱ ۱:۱۶
۲۰ ۲۰ آذر ۱۳۹۱ سخنرانی دکتر فریدون بیگلری باستان شناسی غار در ایران ۱ ۱:۳۴
۲۱ ۲۵ دی ۱۳۹۱ سخنرانی صدیقه گلشن تاریخچه تحولات باغ گلستان ۲ ۲:۱۴