سخنرانی با موضوع: جذابیت و نقشِ نگرشِ اقتصادی در حفاظت و احیای بناها و بافت های تاریخی

کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار میکند

سخنرانی با موضوع:

جذابیت و نقشِ نگرشِ اقتصادی در حفاظت و احیای بناها و بافت های تاریخی

مهندس رضا شیرازیان

گزارشی از نحوه برگزاری و انتخاب آثار برترِ مسابقۀ حفاظت از بناهای تاریخی آسیا-اقیانوسیۀ یونسکو

آرش بوستانی

یکشنبه ۲۲ دیماه ۱۳۹۲

ساعت ۱۵ الی ۱۸

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان