فراخوان شرکت در رقابت جایزه میراث آسیا و اقیانوسیه یونسکو برای حفظ میراث فرهنگی ۲۰۱۴

جایزه میراث آسیا و اقیانوسیه یونسکو برای حفظ میراث فرهنگی سال ۲۰۱۴

جوایز حفظ میراث آسیا و اقیانوسیه یونسکو ۲۰۱۴  به منظور تجلیل از دستاورد اشخاص، سازمان های فعال در بخش خصوصی و پروژه های خصوصی- دولتی در مرمت موفقیت آمیز ساختمان های دارای ارزش تاریخی در منطقه می باشند.

یونسکو از سال  ۲۰۰۰ ، ۵۵۶  تقاضای شرکت از ۲۴ کشور دریافت کرده است که شامل گستره عظیمی از پروژه های حفظ آثار، از سکونت گاه های شخصی تا مجتمع های کاخ ها بوده است. بسیاری از شرکت کنندگان با عمل نمودن به عنوان عامل فعال در کار حفظ آثار منطقه ای، توانسته اند معیارهایی فنی و اجتماعی برای حفظ آثار در منطقه بنا نهند. در طی سالیان، پروژه ها نشان دهنده بیشتر شدن فعالیت ها و ارتقای سطح کیفی حفظ آثار در آسیا و اقیانوسیه بوده اند.

یونسکو در حال حاضر آماده دریافت تقاضاهای شرکت برای برنامه جوایز میراث آسیا و اقیانوسیه یونسکو ۲۰۱۴  برای حفظ میراث فرهنگی، به منظور شناسایی بهترین بناهای حفظ/مرمت شده با قدمت بیش از ۵۰ سال در منطقه می باشد. کارهایی که در طی ۱۰ سال گذشته به اتمام رسیده اند مجاز به شرکت می باشند.

مهلت ارسال پرونده ها  ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ (۳۱ مارس ۲۰۱۴)

سایت رسمی جایزه آسیا پاسفیک