دعوت به اولین جلسه هماهنگی کمیته علمی آمادگی در برابر خطر-ایکورپ

دعوت به اولین جلسه هماهنگی کمیته علمی آمادگی در برابر خطر (ایکورپ)

همانطور که قبلا به اطلاع اعضای محترم رسیده است، کمیته ملی ایکوموس ایران در راستای گسترش کمیته های علمی تخصصی خود به منظور بررسی و مطالعه علمی موضوع بلایای طبیعی و آمادگی برای رویارویی با آنها، کمیته علمی تخصصی ایکورپ  (کمیته بین المللی آمادگی خطر ICORP-International Committee on Risk Preparedness ) را در مردادماه ۱۳۹۱ تشکیل داده است.

اهداف تشکیل این کمیته  منطبق با اهداف ایکورپ جهانی عبارتند از: ارتقاء وضعیت آمادگی در نهادهای میراث فرهنگی و حرف مربوطه در رابطه با سوانح طبیعی یا انسان ساخت؛ ترویج ادغامِ بهتر امر  حفاظت از ساختارهای میراث فرهنگی، محوطه ها یا مناطق ، در مدیریت ملی ، محلی و نیز بین المللیِ سوانح، شامل اقدامات مربوط به کاهش خطر، آمادگی، واکنش و بازگشت به وضعیت عادی است. کمیته از طریق تسهیم تجارب و بسط شبکه ای از افراد متخصص، قصد دارد تا مشوق و پشتیبان اقدامات کمیته های ایکوموس ملی و بین المللی برای ارتقاء مدیریت آمادگی  خطر در میراث فرهنگی باشد.

لذا ازهمه علاقمندانی که تمایل به همکاری با کمیته آمادگی برای خطر (ایکورپ) را دارند خواهشمندیم در اولین جلسه عمومی این کمیته علمی

در ساعت ۱۴:۳۰ چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۱

در محل: تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان شرکت نمایند.

.