هشدار ایکوموس جهانی در خصوص میراث فرهنگی حلب

هشدار ایکوموس جهانی در خصوص میراث فرهنگی حلب

 

جمعه، ششم مرداد ۱۳۹۱ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲)
در روزهای اخیر، و پس از جنگ در دمشق و حلب درگیری ها در سوریه، به سطح بی سابقه ای رسیده است. در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲ رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی خاص خود را در مورد احتمال “رویارویی قریب الوقوع بزرگ در حلب، دومین شهر سوریه”، ابراز نمود.
شهر باستانی حلب در سال ۱۹۸۶ به عنوان “نشان دهنده فرهنگ غنی و متنوع از توالی سکونت ” و “نمونه برجسته شهر ایوبی از قرن ۱۲ با استحکامات نظامی ساخته شده به عنوان نقطه کانونی پس از موفقیت صلاح الدین علیه صلیبیون” در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
ایکوموس در مورد خطرات ناشی از هر گونه درگیری سنگین که ممکن است میراث جهانی حلب و یا سایر میراث های فرهنگی با ارزش این شهر را تهدید می کند به شدت نگران است.
ایکوموس با یادآوری کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در هنگام وقوع درگیری های مسلحانه، از همه طرف های درگیر در این نبرد مسلحانه می خواهد تا آثار تاریخی و فرهنگی را حفاظت و پاسداری کنند. یونسکو نیز حفاظت از میراث جهانی شهر حلب را درخواست کرده است.
ایکوموس در مورد دیگر سایت های میراث جهانی، و میراث فرهنگی، با ارزش های ملی و محلی در نقاط دیگر سوریه، از جمله بناهای تاریخی، شهرهای باستانی و روستاها، سایت های باستان شناسی، کاوش و حفاری های علمی، موزه ها و مخازن مهم میراث فرهنگی منقول نگران است. از زمان آغاز درگیری ها در سوریه، سپر آبی (Blue Sheild) نیز با صدور دو بیانیه برای حفاظت از میراث ارزشمند این کشور ابراز نگرانی کرده است.

پاریس، ۲۷ جولای ۲۰۱۲
برای مشاهده نسخه انگلیسی و فرانسه این اعلامیه اینجا را کلیک نمایید (1197 دانلود ها)