نویافته‌های معماری دوره اسلامی

 

Poster-28-Mordad-1388

سخنرانی با موضوع

  نویافته‌های معماری دوره اسلامی”

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت
دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۸

 ساعت ۱۶ تا ۲۰

 (برگزار شد)

 تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولی­عصر، ضلع جنوب­غربی پارک ساعی، شماره ۱۱۰۱،

فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش­جهان

.