فراخوان مقاله- همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

فراخوان مقاله

مرکز بین المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی برگزار می نماید

همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

یــــزد، ۲ الی ۴ اسفندماه ۱۳۹۰

TKWRM 2012

ارسال چکیده مقالات ۱ مرداد ۱۳۹۰

اعلام پذیرش خلاصه مقالات ۱ مهر ۱۳۹۰

ارسال اصل مقاله ۱ آذر ۱۳۹۰

اهداف همایش

هدف از برگزاری همایش دانش سنتی مدیریت منابع آب این است تجربیات، نظرات و دیدگاه های سیاستگذاران، مدیران، پژوهشگران، مسئولین، کارشناسان، اقتصاددانان و همه‌ کسانی که به نوعی با موضوع مدیریت آب سر و کار دارند گرد هم آورده و موضوعات ذیل را محقق سازد:

یافته‌ها و آموخته‌های خود را در مورد پایداری و سازگاری با تغییرات اقلیمی و مشارکت مردمی در مدیریت سنتی آب ارائه نمایند و در مورد چگونگی استفاده از این یافته‌ها در فرایند سیاست گزاری و تصمیم گیری و مدیریت دراز مدت منابع آب به بحث و بررسی بنشینند.

تبادل تجربیات و دیدگاه‌ها به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری و سیاست گزاری در زمینه‌ی آب نهادینه گردد و از مشارکت فعالانه‌ی آنها استفاده گردد. زمینه‌هایی که می‌توان در آن از فناوری‌های مدرن در ارتقاء روش‌های سنتی استفاده کرد شناسایی شده و بدین ترتیب امکان پاسخگویی به نیازهای روز فراهم گردد.

سیاست و برنامه‌ای عملی وضع گردد که بر اساس آن بتوان مفاد قطعنامه‌ی نهایی همایش را تا مرحله‌ی اجرایی شدن پیگیری نموده و آنرا به برنامه بین المللی آبشناسی یونسکو پیشنهاد نمود.

این همایش در واقع فرصت دیگری است تا مرکز بین المللی قنات نتایج تحقیقات انجام شده را در اختیار پژوهشگران قرار داده و اطلاعات و یافته‌های آنها را نیز گردآوری کرده و باشگاه بین المللی قنات راه‌اندازی خواهد شد. دبیرخانه‌ای دائمی در این مرکز مسئولیت شبکه‌ی اطلاع رسانی و هماهنگی میان پژوهشگرانی که در شناخت فناوری‌های سنتی آب و مدیریت منابع آب نقش دارند بر عهده خواهد داشت.

 لینک وب سایت همایش

برای دانلود بروشور فارسی همایش اینجا را کلیک نمایید (2574 دانلود ها)

برای دانلود بروشور انگلیسی فراخوان همایش اینجا را کلیک نمایید (1586 دانلود ها)